Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศราคากลาง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 - 826 809
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางนอน
เรื่อง รณรงค์การฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 22)
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง แจ้งแผนปฏบัติโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเทศบาลตำบลบางนอนจำดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 เวลา09:00-12:00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนอน (หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน) โดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอนไว้แล้วนำบัตรลงทะเบียน (สีเขียว) มารับบริการได้ในวันและเวลาดังกล่าว (ดู : 16)
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 37)
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ดู : 79)
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัน เวลาลงทะเบียน สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ตามรายละเอียดดังนี้ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน ตามหนังสือประกาศนี้ (ดู : 100)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
   
โทรศัพท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) 077-880-896
ประมวลภาพกิจกรรม  
 
ฝึกอบรมการทำผ้าถุงปัก เสริมรายได้ในครัวเรือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การฝึกอบรมทำตระกร้าจากเชือกฟาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การจัดทำแผนพัฒนาตำบลบางนอน ปี 2561-2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว  
 
สุสานเจ้าเมืองระนอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดวารีบรรพต (บางนอน)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฝายน้ำล้นหลุมถ่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 32)
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน  (ดู : 141)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ดู : 128)
  หนังสือสั่งการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระนอง
   
  กระดานสนทนา  
เรื่อง โพสโดย วันที่
สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๖-๘๐๙
Copyright © 2016. www.bangnoncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs