Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศราคากลาง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 - 826 809
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  สายตรงนายก
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
Facebook
ทต.บางนอน
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางนอน
เรื่อง ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและแจ้งอัตราภาษีป้าย (ดู : 12)
การขึ้นทะเบียนรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน (ดู : 30)
ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมการออกใบอนญาต พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2563 (ดู : 47)
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เริ่อง กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายปี 2563 (ดู : 64)
แจ้งผู้เสียภาษีเขตตำบลบางนอน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 79)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
   
โทรศัพท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) 077-880-896
ประมวลภาพกิจกรรม  
 
เรายังไม่ปลอดภัยตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฝึกอบรมการทำผ้าถุงปัก เสริมรายได้ในครัวเรือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การฝึกอบรมทำตระกร้าจากเชือกฟาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว  
 
สุสานเจ้าเมืองระนอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดวารีบรรพต (บางนอน)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฝายน้ำล้นหลุมถ่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 151)
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 143)
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน  (ดู : 240)
  หนังสือสั่งการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระนอง
   
  กระดานสนทนา  
เรื่อง โพสโดย วันที่
  สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
  เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๖-๘๐๙
  Copyright © 2016. www.bangnoncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs