Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศราคากลาง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 - 826 809
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางนอน
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (ดู : 9)
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง (ดู : 42)
แผนปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 (ดู : 38)
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 22)
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 32)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
   
โทรศัพท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) 077-880-896
ประมวลภาพกิจกรรม  
 
เรายังไม่ปลอดภัยตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฝึกอบรมการทำผ้าถุงปัก เสริมรายได้ในครัวเรือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การฝึกอบรมทำตระกร้าจากเชือกฟาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว  
 
สุสานเจ้าเมืองระนอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดวารีบรรพต (บางนอน)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฝายน้ำล้นหลุมถ่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 45)
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 79)
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน  (ดู : 183)
  หนังสือสั่งการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระนอง
   
  กระดานสนทนา  
เรื่อง โพสโดย วันที่
สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๖-๘๐๙
Copyright © 2016. www.bangnoncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs