Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศราคากลาง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 - 826 809
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัน เวลาลงทะเบียน สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ตามรายละเอียดดังนี้ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน ตามหนังสือประกาศนี้
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 92 คน
ประกาศวันที่  29 เมษายน 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โดยจะแจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด ต่อครอบครัว) วัน เวลาลงทะเบียน สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ตามรายละเอียดดังนี้ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน ตามหนังสือประกาศนี้ ได้ที่นี่

 
 
 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
  เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๖-๘๐๙
  Copyright © 2016. www.bangnoncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs