เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6/2567
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
find_in_page ประชาสัมพันธ์ คลีนิคมูลนิธิเกะาลันตา ออกหนาวยทำหมัน grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับบริการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัข แมว ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
photo ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำฯ ซอยจ่าเหวียง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกาหยู หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองแลน์ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรายทอง(รอบสระน้ำ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวีและฝาตระแกรงเหล็ก ซอยจ่าเหวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม