messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดระนองขอเชิญชวน หนูน้อยชาวระนองที่มีอายุ 3-6 ปี เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ????คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน - อายุ 3 - 6 ปี - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท้องถิ่นจังหวัดระนอง - เข้าร่วมได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง ✅ รับสมัครระดับอำเภอวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 ✅ สมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลและที่ทำการ อบต. ทุกแห่ง #BalanceBike #BalanceBikeKids #จักรยานขาไถ #แข่งขันจักรยานขาไถ
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลบางนอน grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศขายทอดตลาดขยะมูลฝอยและขยะตกค้างของเทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview31

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา-ซอยบำรุงสถาน 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศประกวดราคาจร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเพชรเกษม 4 (ธารน้ำแร่) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลล์ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview36

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview42
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview70
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview124

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม