messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายภานุวัฒน์ ปาละมุล
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-094-3982
นางกาญจนี ยศธำรง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-943-6611
นางจรรยา เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-868-6635
นายอธิวัตน์ ผุสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-724-5859
นายวิชา วัฒนาปรีชาเกียรติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-743-6542
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา