เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สุสานเจ้าเมืองระนอง (คอชู้เจียง)
รายละเอียด : ห่างจากเขตเทศบาลเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของพระยารัตนเศรษฐี(คอชู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก บริเวณสุสานตั้งอยู่บนที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 สักการะเจ้าเมืองระนองผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ดินแดนแห่งนี้ในอดีต โดยสุสานเจ้าเมืองระนองแห่งนี้ สร้างในปี พ.ศ. 2426 มีลักษณะเป็นสุสานแบบจีน ซึ่งเป็นที่ฝังศพของเจ้าพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรกที่ได้ถึงอนิจกรรม เมื่อพุทธศักราช 2425 ผู้ซึ่งสร้างคุณูปการเอาไว้มากมาย และยังเป็นต้นตระกูล ณ ระนองมาจนถึงปัจจุบัน ตัวสุสานมีทำเลที่ตั้งอยู่บนเขา อันเป็นที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาติทำคำจารึกบนศิลาเป็นภาษาไทยและภาษาจีนเกี่ยวกับชีวประวัติของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีเพื่อเป็นเกียตริยศต่อท่าน และอาจกล่าวได้ว่า การสร้างสุสานเจ้าเมืองระนองแห่งนี้เป็นไปตามหลักการฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง โดยด้านหลังติดเขาหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางจากทางเข้าจนถึงสุสาน ประดับด้วยบริวารตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งประกอบด้วย รูปปั้นขุนนางฝ่ายบู้ หมายถึง นักรบ ทหาร ความมั่นคงเข็มแข็งของตระกูลและเมือง รูปปั้นขุนนางฝ่านบุ๋น หมายถึงบัณฑิต นักปราชญ์ สติปัญญา รูปปั้นแพะ หมายถึง โภคทรัพย์ ความโอบอ้อมอารี รูปปั้นเสือ หมายถึง พลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่ รูปปั้นม้า หมายถึง ความรวดเร็ว ปราดเปรียว การค้าขายที่คล่องแคล่ว เสาศิลา 2 ต้น หมายถึง สรรเสริญความงดงามของเมืองระนอง ความเป็นเมืองสงบ ความร่มเย็นเป็นสุข ความเป็นเมืองอัจฉริยบุคคล นอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงยังเป็นฮวงซุ้ยของคุณหญิงดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คุณหญิงซิทท์กิมเหลียน) คุณหญิงต้นตระกูล ณ ระนอง ที่สร้างขึ้นได้สวยงามมาก โดยออกแบบเป็นรูปมงกุฏ และถัดไปเป็นฮวงซุ้ยของลูกหลาน ซึ่งล้วนทำคุณประโยชน์ให้บ้านเมือง อาทิ ฮวงซุ้ยหลวงศรีโลหภูมิทักษ์ (คอซิมเจ่ง) บุตรชายคนแรก ฮวงซุ้ยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก้อง) เจ้าเมืองระนองถัดมา พระยาจรูญราชโภคาการ (คอซิมเต็ก) เจ้าเมืองหลังสวน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพฮวงซุ้ยพระยารัษฏาประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบึ้) บุตรชายคนที่ 6 ซึ่งมีขบวนแห่ศพที่ปีนัง และบรรทุกจากปีนังมาภูเก็ต ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ 7 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ ตะกั่วป่า ระนอง สตูล และลูกหลานอีกหลายท่าน ฮวงซุ้ยคอยู่หงี่ ณ ระนอง ฮวงซุ้ยพระยาปดิพัทธภูบาล (คอยู่เหล่ ณ ระนอง) โดยสิ่งที่น่าสนใจนั้น คือลวดลายมังกร ดอกไม้ ชีวิตชาวจีนสมัยโบราณ รูปนก และสัตว์อื่น ๆ บนฮวงซุ้ยซึ่งตามความเชื่อเรื่องมงคลของชาวจีน ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่เนินเขาระฆังทอง ตำบลบางนอน ห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง-ปากน้ำ)
ผู้โพส : admin