ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข 3260 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง