ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดฝาตะแกรงเหล็ก ซอยแม่หนู (แยกขวาด้านล่าง) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน