ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข 778 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง