เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 684
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบางนอนประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน [22 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) ตำบลบางนอน ตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริม ประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า [19 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรม: เยาวชนไทย ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนอน ขอบคุณสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางนอน (20 ภาพ) [27 ตุลาคม 2564]
รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563-2564 (3 ภาพ) [25 ตุลาคม 2564]
ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน (30 ภาพ) [21 ตุลาคม 2564]
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน (6 ภาพ) [28 กันยายน 2564]
พิธีเปิดสถานที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคระนอง (30 ภาพ) [10 กันยายน 2564]
ทำความสะอาดสถานที่เพื่อจัดตั้งพื้นที่เป็นเอกเทศสำหรับแยกกัก กัน หรือคุมไว้สังเกตอาการของชุมชน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคระนอง (30 ภาพ) [8 กันยายน 2564]
ลงพื้นที่มอบป้ายและถุงยังชีพ. โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (5 ภาพ) [7 กันยายน 2564]
จัดสถานที่เพื่อจัดตั้งพื้นที่เป็นเอกเทศสำหรับแยกกัก กัน หรือคุมไว้สังเกตอาการของชุมชน (Community Quarantine) ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคระนอง (30 ภาพ) [2 กันยายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร