เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [25 มีนาคม 2566]
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน นายภานุวัฒน์ ปาละมุล ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน สมาชิกสภา ข้าราชการเทศบาลตำบลบางนอน ... [18 มีนาคม 2566]
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-12:00น. กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางอน ให้บริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข-แมว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ณ ศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลบางนอน(โรงคลุมหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน) ***************************... [10 มีนาคม 2566]
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบางนอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย(ระดับจังหวัด) ประจำเดือนมีนาคม 2566... [10 มีนาคม 2566]
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร... [2 มีนาคม 2566]
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบางนอนประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน [17 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลบางนอน "การย้อมผ้าจากใบไม้" เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา... [7 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน , สมาชิกสภาเทศบาล , ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมาธิบาลของเทศบาลเมืองหัวหิน... [27 มกราคม 2566]
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน , สมาชิกสภาเทศบาล , ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ของเทศบาลเมืองปากแพรก... [26 มกราคม 2566]
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน , สมาชิกสภาเทศบาล , ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [25 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 58 รายการ)